Artikel van Larissa Baartman

Weleens nagedacht welke waarden in het werk een rol spelen? En welke van deze waarden belangrijk voor jou zijn? Wetenschappers onderscheiden drie soorten waarden als het om werk gaat. Intrinsieke waarden hebben te maken met zelfontplooiing. Voorbeelden van dit soort werkwaarden zijn autonomie, groei en creativiteit. Extrinsieke waarden is een tweede soort. Het gaat hierbij om materiële aspecten als zekerheid of winstbejag. Een derde soort is relationele waarden: het helpen van de maatschappij, teamwork en vriendschap. Sommige wetenschappers onderscheiden nog een vierde categorie. Die van prestigewaarden: autoriteit, invloed en prestatie.

Het belang van werkwaarden is de motivatie die daar vanuit gaat. Iemand die voor hem of haar belangrijke waarden terugvindt in het werk heeft over het algemeen een hoge arbeidsmotivatie.

Bovenstaande is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt bij het opzetten van het ProFound-concept. Het artikel van Larissa Baartman over persoonlijkheid en drijfveren.

Larissa Baartman

Lees het artikel door op de onderstaande knop te drukken